+359 888 56 98 87 , +39 388 629 2885 | InLove@bocreations.com | Български Italiano English
Showing posts from tagged with: ритуална зала

Обредни зали Пловдив / Ритуални зали Пловдив

23.06.16

Пловдив – централен дом на младоженците Бюро за записване и услуги - 032/ 63 11 49 , 087 954 96 30 /информация за свободни дати, справки/ Записването на дата за граждански брак се извършва единствено в бюро "Обредни услуги" в Централен Дом На Младоженците, на етаж 1.  

Обредни зали гр. София / Ритуални зали гр. София

22.06.16

Гражданският брак, установен от Конституцията на Република България като законна форма на съюз между двама души се осъществява в ритуалните зали на Столична община от длъжностно лице, упълномощено от кмета на град София. Около тридесет дни преди сватбеното тържество се подават заявление и декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак. В заявлението се отбелязва желанието на младоженката да запази собственото си фамилно име, да приеме това на съпруга си или да го добави към собствената си фамилия.