+359 888 56 98 87 , +39 388 629 2885 | InLove@bocreations.com | Български Italiano English

Въпроси, които да си зададем при изготвяне на сватбена реч/сватбен тост.

1. От колко време познавате булката и младоженеца? Как се запознахте?
2. Как се запознаха булката и младоженеца? Вие бяхте ли там тогава?
3. Как младоженеца предложи на булката? Или булката на младоженеца? :) И каква беше реакцията й/му?
4. Колко дълго време булката и младоженеца бяха двойка?
5. Имат ли деца?
6. Какви са взаимните интереси на булката и младоженеца?
7. Кои са 5-тте думи, които Ви идват наум, мислейки за младоженеца? А тези, които Ви идват за булката?
8. Кое е най-забавното нещо, което се е случвало на младоженеца в присъствието на булката? И обратното.
9.  Кое е най-забавното нещо, което се е случвало на младоженеца (или на булката) във Ваше присъствие?
10. Какво бихте искали за бъдещето на булката и младоженеца?

Надяваме се, че с тези въпроси сме успяли да Ви провокираме за написването на най-уникалната сватбена реч! :)

Tags: , , , ,