+359 888 56 98 87 , +39 388 629 2885 | InLove@bocreations.com | Български Italiano English
Showing posts from tagged with: София

Вяра+Траян – впечатления от работата ни за тяхната сватба

10.12.18

Работата с теб, Бо, ми достави истинско удоволствие и не само- насока и подкрепа. Още от подготовката, ти беше много точна, коректна, отзивчива и ме разбра. Макар и няколкото пъти, в които смених бюджета, ти веднага  

Обредни зали гр. София / Ритуални зали гр. София

22.06.16

Гражданският брак, установен от Конституцията на Република България като законна форма на съюз между двама души се осъществява в ритуалните зали на Столична община от длъжностно лице, упълномощено от кмета на град София. Около тридесет дни преди сватбеното тържество се подават заявление и декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак. В заявлението се отбелязва желанието на младоженката да запази собственото си фамилно име, да приеме това на съпруга си или да го добави към собствената си фамилия.